maskmask

Co to jest c-KOB i kogo obowiązuje?

Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (c-KOB) to nowoczesne narzędzie, które coraz częściej pojawia się na rynku budowlanym. W artykule przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące c-KOB, jej funkcjonowania oraz obowiązków związanych z jej stosowaniem.

Czym jest Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego?

Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego to elektroniczny dokument, w którym gromadzone są wszystkie istotne informacje dotyczące obiektu budowlanego. Celem wprowadzenia c-KOB jest uproszczenie i usprawnienie procesów administracyjnych związanych z zarządzaniem nieruchomościami oraz poprawa jakości danych przechowywanych na ich temat. Dokument ten zawiera między innymi dane o obiekcie, jego właścicielach, użytkownikach, wykonawcach oraz historii budowy i modernizacji.

Korzyści wynikające z wprowadzenia c-KOB

Wprowadzenie Cyfrowej Książki Obiektu Budowlanego przynosi wiele korzyści dla różnych grup użytkowników. Dla właścicieli nieruchomości oznacza to szybsze i prostsze załatwianie formalności, a także lepszy dostęp do informacji o swojej nieruchomości. Dla administracji publicznej c-KOB pozwala na lepsze zarządzanie danymi dotyczącymi nieruchomości oraz skrócenie czasu potrzebnego na ich przetwarzanie. Dodatkowo, c-KOB może być wykorzystywana przez przedsiębiorców działających w sektorze budowlanym, którzy dzięki niej mają łatwiejszy dostęp do informacji o obiektach, nad którymi pracują.

Kogo obowiązuje stosowanie Cyfrowej Książki Obiektu Budowlanego?

Stosowanie Cyfrowej Książki Obiektu Budowlanego jest obowiązkowe dla właścicieli obiektów budowlanych, którzy są zobowiązani do prowadzenia takiej dokumentacji. W praktyce oznacza to, że c-KOB musi być stosowana przez właścicieli budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz innych obiektów, które podlegają obowiązkowi prowadzenia książki obiektu budowlanego. Warto dodać, że wprowadzenie c-KOB nie oznacza konieczności rezygnacji z tradycyjnej papierowej dokumentacji. Oba rodzaje dokumentów mogą być prowadzone równolegle.