maskmask

Przeglądy budowlane

Przeglądy budowlane są stałym elementem utrzymania budynków. Obiekty mieszkalne i biurowe maja określoną żywotność, a wraz z upływem czasu ich stan techniczny ulega pogorszeniu. W konsekwencji zwiększa się też ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej oraz wzrasta zagrożenie życia ludzi. Przeglądy techniczne budynków mają na celu wczesne wykrycie takich nieprawidłowości, które mogą przyczyniać się do osłabienia konstrukcji i jej zawalenia. Obowiązkiem ich przeprowadzenia są obciążeni właściciele i zarządcy. To do nich należy zlecenie kontroli technicznej w czasie zgodnym z wymogami prawa budowlanego. Zarówno doroczny przegląd obiektów wielkopowierzchniowych, jak i przeglądy pięcioletnie budynków mieszkalnych muszą być wykonywane przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Znajdziecie je Państwo w naszej firmie.

Przegląd obiektów wielkopowierzchniowych i mieszkalnych

Megam Sp. z o.o. specjalizuje się w usługach, które obejmują przeglądy budowlane określone przepisami Prawa budowlanego. Zatrudniamy wysokiej klasy fachowców, którzy wykonują zlecone kontrole rzetelnie, skrupulatnie i terminowo. Działamy w branży już od wielu lat. Dzięki temu mamy bogate doświadczenie zarówno w dziedzinie okresowych przeglądów budynków mieszkalnych, jak i sprawnie przeprowadzamy przegląd obiektów wielkopowierzchniowych.


szkielet

Przeglądy budowlane obejmują przeprowadzenie:

  • corocznej okresowej kontroli konstrukcyjnej,
  • corocznej okresowej kontroli instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  • corocznej okresowej kontroli przewodów wentylacyjnych i kominowych,
  • corocznej okresowej kontroli instalacji gazowych,
  • okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego obiektu.

 

Szczegóły przeglądu budowlanego i Protokołu pokontrolnego:

Przeglądy techniczne budynków przebiegają według ściśle ustalonych zasad. W czasie kontroli odwiedzamy i sprawdzamy wszystkie części obiektu budowlanego: dach, elewację, garaże, teren obiektu itd.

Po zakończeniu czynności otrzymują Państwo protokół pokontrolny wraz z dokumentacją zdjęciową (również w formie elektronicznej – na życzenie klienta). Protokół jest podpisany przez osoby z uprawnieniami w odpowiednich specjalnościach.

Protokoły, które podsumowują przeglądy budowlane, zawierają informacje dotyczące stanu technicznego elementów budynku objętych kontrolą, rozmiarów zużycia lub uszkodzenia kontrolowanych elementów, zakres robót remontowych oraz kolejność ich wykonania itd. W ramach oględzin wykonujemy też niezbędne pomiary elektryczne budynków, odnotowując dane w protokole.

Protokół z przeglądu będzie dotyczył branży: budowlanej, instalacyjnej.

W ofercie mamy okresowe kontrole techniczne wymagane przez przepisy Prawa budowlanego. Są to zarówno roczne, jak i pięcioletnie przeglądy budynków. Protokół sporządzony podczas kontroli powinien zostać dołączony do Książki Obiektu Budowlanego, której założenie i prowadzenie również jest jednym z elementów oferty firmy Megam.

Przeglądy techniczne budynków zawsze realizujemy terminowo!

Jeśli podejmujecie Państwo z nami stałą współpracę, to na nas spoczywa obowiązek dotrzymania ustawowych terminów przeglądów technicznych. Z Państwem ustalamy z wyprzedzeniem tylko harmonogram samego przeglądu. Zwalnia to Was z ciągłego monitorowania terminów i planowania prac realizowanych w ramach przeglądów budowlanych. O wszystko zadba Megam Sp. z o.o.!

Koszt:
Cena ustalana jest indywidualnie na podstawie zakresu elementów kontroli, w oparciu o powierzchnię budynku. Przegląd obiektów wielkopowierzchniowych zazwyczaj wymaga większych nakładów finansowych niż przeglądy techniczne budynków jednorodzinnych.

Odpowiedzialność za prawidłowe i zgodne z prawem przeglądy techniczne budynków:

Odpowiedzialność za prawidłowe i zgodne z prawem przeglądy techniczne Państwa obiektów spoczywa na nas. Do protokołów załączamy kopie uprawnień inżynierów kontrolujących obiekty, co potwierdza spełnienie warunków stawianych przez ustawodawcę osobom dokonującym okresowych kontroli obiektów budowlanych. Jednocześnie mają Państwo pewność, że osoby wykonujące przeglądy są do tego uprawnione. Mamy też ubezpieczenie prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.