maskmask

 

Przegląd roczny budynku

Przegląd roczny budynku jest obowiązkową czynnością, której wykonania zobowiązany jest dopilnować właściciel lub zarządca budynku. Podczas corocznej kontroli sprawdzany jest stan techniczny elementów budynku, na które oddziałują czynniki atmosferyczne oraz inne czynniki niszczące, a ponadto stan instalacji i urządzeń, których zadaniem jest ochrona środowiska oraz instalacji gazowych i przewodów kominowych, w tym przewodów dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych. Nasz fachowy personel ma uprawnienia budowlane w wymaganych specjalnościach, dlatego jesteśmy gotowi przeprowadzać kompleksowe przeglądy roczne budynków, a także pozostałe okresowe sprawdzenia stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym przeglądy pięcioletnie budynków. W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do skontaktowania się z nami!

Profesjonalny przegląd roczny obiektów budowlanych

Profesjonalny przegląd roczny obiektów budowlanych ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji budynków i budowli, które ulegają niszczeniu na skutek użytkowania. Ustawowy obowiązek wykonywania przeglądów rocznych budynków służy ochronie zdrowia i życia osób, korzystających z obiektów, a także jest wyrazem troski o stan środowiska. Gruntowny przegląd roczny budynku dostarcza jego właścicielowi lub zarządcy niezbędnych informacji na temat technicznej kondycji obiektu, w tym stanu jego konstrukcji oraz istniejących w budynku instalacji. Protokoły kontroli rocznej budynku zawierają również wykaz niezbędnych prac, mających na celu przywrócenie budynku do właściwego stanu.