maskmask

 

Przeglądy pięcioletnie budynków

Przeglądy pięcioletnie budynków to szczegółowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych, których obowiązek przeprowadzania wynika z Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Standardowo sprawdzany jest stan poszczególnych elementów budynku, które wystawione są na wpływ czynników atmosferycznych i innych niekorzystnych bodźców zewnętrznych, które mogą wywołać negatywne zmiany w obrębie obiektów budowlanych. Co pięć lat kontrolowane są również instalacje i urządzenia, służące ochronie środowiska, a także instalacje gazowe oraz przewody kominowe. Wszystkie te czynności wykonujemy z najwyższą starannością, a ich rezultatem jest sporządzenie stosownych protokołów pokontrolnych. W przypadku dodatkowych pytań nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji!

Dodatkowe sprawdzenia podczas przeglądów pięcioletnich budynków

Przeglądy pięcioletnie budynków obejmują także dodatkowe sprawdzenia, tj. kontrolę kondycji technicznej budynku oraz jego przydatności do użytkowania. Sprawdzana jest również estetyka obiektu oraz jego otoczenia. Przegląd pięcioletni budynku uwzględnia również dokładne sprawdzenie instalacji elektrycznej i piorunochronnej pod kątem połączeń, zabezpieczeń, osprzętu, środków ochrony przeciwporażeniowej, a także stanu izolacji przewodów oraz uziemienia. Dysponujemy niezbędną wiedzą i sprzętem, które umożliwiają nam rzetelną realizację kontroli okresowych budynków, w tym również przeglądów obiektów wielkopowierzchniowych. Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi usługami, zapraszamy do nawiązania z nami kontaktu!