maskmask

Książka obiektu budowlanego

Według aktualnych przepisów obowiązkiem każdego właściciela lub zarządcy jest prowadzenie książki obiektu budowlanego. Dokument ten przeznaczony jest do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów oraz przebudowy w okresie eksploatacji budynku. Poza informacjami umieszczanymi w odpowiednich rubrykach niezbędne jest też dołączanie dokumentacji uzupełniającej. Właściwie prowadzona książka obiektu budowlanego powinna zawierać załączniki takie jak:

  • protokoły z przeglądów technicznych budynków,
  • ekspertyzy i oceny techniczne,
  • świadectwa charakterystyki energetycznej,
  • dokumenty wymagane przy rozbudowie lub przebudowie (pozwolenia, protokoły odbiorów, operaty, rysunki geodezyjne itp.),
  • dokumentacja powykonawcza,
  • instrukcje, decyzje i inne dokumenty dotyczące obiektu.


Książka obiektu budowlanego powinna zostać założona w dniu przekazania budynku do użytkowania i systematycznie prowadzona przez okres jego eksploatacji. Należy pamiętać, że służy ona przede wszystkim do systematycznego dokumentowania wszystkich czynności i decyzji mających znaczenie dla utrzymania stanu technicznego obiektu budowlanego. Wzór Książki Obiektu Budowlanego określony jest Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1134).

ksiazka

Prowadzenie książki obiektu budowlanego – usługa Megam

Prowadzenie książki obiektu budowlanego wymaga nie tylko wiedzy na temat sposobu przygotowywania dokumentacji, ale też czasu i systematyczności. Specjaliści z firmy Megam mogą wyręczyć Państwa w tych obowiązkach. Oferujemy usługowe prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz rzetelną i profesjonalną pomoc przy jej założeniu.

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą wszystkich właścicieli oraz zarządców budynków. W razie pytań lub wątpliwości nasi przedstawiciele są do Państwa dyspozycji.