maskmask

 

Pomiary elektryczne budynków

Pomiary elektryczne budynków są obowiązkowe, podobnie jak wykonywanie dorocznych przeglądów. Ustawodawca nakłada tę powinność na właściciela lub zarządcę obiektu. Jednocześnie niezbędne jest też badanie instalacji elektrycznej oraz odgromowej w budynkach i obiektach budowlanych. Wychodząc naprzeciw potrzebom właścicieli nieruchomości związanym z tym zapisem, oferujemy profesjonalne pomiary elektryczne budynków wykonywane przez doświadczonych specjalistów.

Ustawa Prawo Budowlane - Art. 62 ust. 1 pkt 2:

Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właścicieli lub zarządcę: (...)

2) Okresowej kontroli, co najmniej raz na pięć lat(...), kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Zobacz AKTY PRAWNE.

kable

Uprawnienia pomiarowe elektryczne

Firma Megam Sp. z o.o. dysponuje wykwalifikowaną kadrą elektryków, którzy mają wymagane uprawnienia pomiarowe elektryczne. Pozwalają im one wykonywać okresowe pomiary elektryczne budynków, zarówno w ramach corocznych przeglądów, jak i w zakresie niezależnie świadczonych usług. Wszystkie urządzenia potrzebne do wykonywania pomiarów mają aktualne certyfikaty oraz kalibrację.

Pomiary elektryczne budynków obejmują badania:

  • impedancji pętli zwarcia,
  • rezystancji izolacji,
  • wyłączników różnicowo-prądowych,
  • uziomów instalacji odgromowej,
  • sprawdzenie prawidłowości działania oświetlenia awaryjnego.

Cena za pomiary jest ustalana indywidualnie, w zależności od wielkości budynku, zakresu prac oraz ilości punktów pomiarowych. Przygotowanie oferty dla Państwa często jest poprzedzone wizytą naszego elektryka w celu zapoznania się ze specyfiką instalacji w poddawanym kontroli obiekcie.

W przypadku pytań lub wątpliwości nasi przedstawiciele są do Państwa dyspozycji.

Jaki może być zakres uprawnień pomiarowych elektrycznych?

Zakres uprawnień pomiarowych elektrycznych określa szczegółowo Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Zgodnie z zawartymi w rozporządzeniu zapisami świadectwo kwalifikacyjne dotyczące wykonywania pracy na określonych stanowiskach lub wykonywania określonych czynności zawodowych może przyznawać uprawnienia w zakresie:

  • eksploatacji – niezbędne dla pracowników, zajmujących się obsługą, konserwacją, remontem, naprawą, montażem, demontażem i czynnościami kontrolno-pomiarowych,
  • dozoru – wymagane w przypadku osób, kierujących czynnościami pracowników, zajmujących się obsługą, konserwacją, remontem, naprawą, montażem, demontażem i czynnościami kontrolno-pomiarowych lub w przypadku osób sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

 

Usługi fachowców z uprawnieniami pomiarowymi elektrycznymi

Oferujemy kompleksowe usługi fachowców z uprawnieniami pomiarowymi elektrycznymi. Nasi pracownicy działają zgodnie z wymogami techniczno-budowlanymi, zapewniając wysoki standard wykonywania prac w zakresie pomiarów elektrycznych budynków. Czynności pomiarowe zakończone są sporządzeniem protokołu, który jest jednym z istotnych załączników książki obiektu budowlanego. Zatrudnieni w naszej firmie elektrycy mają duże umiejętności i doświadczenie zawodowe, a także aktualne uprawnienia SEP. W przypadku zainteresowania naszymi usługami zapraszamy do skontaktowania się z nami!