maskmask

Pomiary elektryczne budynków

Pomiary elektryczne budynków są obowiązkowe, podobnie jak wykonywanie dorocznych przeglądów. Ustawodawca nakłada tę powinność na właściciela lub zarządcę obiektu. Jednocześnie niezbędne jest też badanie instalacji elektrycznej oraz odgromowej w budynkach i obiektach budowlanych. Wychodząc naprzeciw potrzebom właścicieli nieruchomości związanym z tym zapisem, oferujemy profesjonalne pomiary elektryczne budynków wykonywane przez doświadczonych specjalistów.

Ustawa Prawo Budowlane - Art. 62 ust. 1 pkt 2:

Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właścicieli lub zarządcę: (...)

2) Okresowej kontroli, co najmniej raz na pięć lat(...), kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Zobacz AKTY PRAWNE.

Firma Megam Sp.z o.o. dysponuje wykwalifikowaną kadrą elektryków, którzy mają wymagane uprawnienia zawodowe. Pozwalają im one wykonywać okresowe pomiary elektryczne budynków, zarówno w ramach dorocznych przeglądów, jak i w zakresie niezależnie świadczonych usług. Wszystkie urządzenia potrzebne do wykonywania pomiarów mają aktualne certyfikaty oraz kalibrację.

kable

Pomiary elektryczne budynków obejmują badania:

  • impedancji pętli zwarcia,
  • rezystancji izolacji,
  • wyłączników różnicowo-prądowych,
  • uziomów instalacji odgromowej,
  • sprawdzenie prawidłowości działania oświetlenia awaryjnego.

Cena za pomiary jest ustalana indywidualnie, w zależności od wielkości budynku, zakresu prac oraz ilości punktów pomiarowych. Przygotowanie oferty dla Państwa często jest poprzedzone wizytą naszego elektryka w celu zapoznania się ze specyfiką instalacji w poddawanym kontroli obiekcie.

W przypadku pytań lub wątpliwości nasi przedstawiciele są do Państwa dyspozycji.