maskmask

Blog

okablowanie biurowe

Jakie normy muszą spełniać kable w instalacjach budynków biurowych?

W dzisiejszych czasach, kiedy technologia odgrywa znaczącą rolę w codziennym funkcjonowaniu biurowców, bezpieczeństwo elektryczne staje się kluczowym aspektem. Kablówki instalacyjne pełnią kluczową rolę w dostarczaniu energii, dlatego tak ważne jest, aby spełniały one odpowiednie normy. W tym artykule dowiesz się, jakie normy muszą być przestrzegane w przypadku kabli w instalacjach budynków biurowych.

Czytaj więcej...

przegląd instalacji

W jakich wypadkach przegląd techniczny wybranych instalacji nie zostanie zaakceptowany?

Przegląd techniczny to kluczowy krok w utrzymaniu bezpieczeństwa i efektywności obiektów budowlanych. W tym artykule przyjrzymy się sytuacjom, w których przegląd techniczny wybranych instalacji może nie zostać zaakceptowany.

Czytaj więcej...

ciąg kominowy

Jak sprawdza się drożność ciągów kominowych?

Właściwe funkcjonowanie ciągów kominowych jest niezwykle istotne dla bezpieczeństwa i efektywności obiektów budowlanych. Dlatego regularne sprawdzanie ich drożności jest niezbędne.

Czytaj więcej...

instalacja odgromowa

Jakie normy bezpieczeństwa musi spełniać instalacja odgromowa?

Systemy ochrony odgromowej zapewniają bezpieczeństwo ludzi, budynków i innych konstrukcji. Muszą jednak spełniać określone normy, aby były skuteczne i niezawodne. W niniejszym artykule omówiono znaczenie systemów ochrony odgromowej, ich elementy składowe oraz podstawowe standardy.

Czytaj więcej...

rampa z poręczą ze stali nierdzewnej ze znakiem niepełnosprawności

Jakie normy muszą spełniać ułatwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych?

Osoby z niepełnosprawnościami borykają się na co dzień z różnymi wyzwaniami. Trudności w poruszaniu się sprawiają, że z pozoru proste czynności mogą okazać się niekiedy niemal niemożliwe do zrealizowania. Z tego względu projektowanie budynków zgodnie ze standardami dostępności to zupełna podstawa. Jakimi zasadami należy się kierować?

Czytaj więcej...

budynek publiczny

Jakie warunki techniczne muszą spełniać budynki użyteczności publicznej?

Czy właściciel lub zarządca nieruchomości, która jest budynkiem użyteczności publicznej, powinien znać szczegółowo warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie? Czy musi zapoznać się z aktami dotyczącymi przeglądów technicznych budynków? - W naszym wpisie postaramy się w prosty sposób wyjaśnić, dlaczego właściciel lub zarządca nieruchomości wcale nie musi być specjalistą od Prawa budowlanego.

Czytaj więcej...

miernik elektryczności

Jakie firmy dokonują pomiarów instalacji elektrycznej w budynkach?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami obowiązek zapewnienia dorocznych przeglądów oraz pomiarów elektrycznych budynków spoczywa na właścicielu lub zarządcy obiektu. Jednostka odpowiedzialna musi zadbać o to, by okresowej kontroli – zgodnie z ustawą Prawo budowlane – dokonały osoby, które mają do tego odpowiednie uprawnienia. W praktyce trzeba więc znaleźć firmę, która dysponuje wykwalifikowaną kadrą elektryków.

Czytaj więcej...

biały dom z garażem

Jakie budynki muszą mieć założoną Książkę Obiektu Budowlanego?

Książka Obiektu Budowlanego jest dokumentem, w którym zapisywane są najważniejsze informacje dotyczące eksploatacji obiektu. Obowiązek prowadzenia Książki spoczywa na właścicielu lub zarządcy zgodnie z Prawem budowlanym. Właściciel może powierzyć administrowanie dokumentem firmie, która oferuje takie usługi. W naszym wpisie przyjrzymy się, jakie budynki muszą mieć założoną Książkę Obiektu Budowlanego i czym jest ona uzupełniana.

Czytaj więcej...

technik sprawdzający klimatyzację

Kiedy wymagana jest kontrola stanu technicznego obiektu?

Zgodnie z obowiązującą w Polsce ustawą Prawo budowlane, odpowiedzialność za utrzymanie obiektu budowlanego we właściwym stanie ponosi właściciel lub zarządca obiektu. Obiekty budowlane muszą być poddawane okresowym i doraźnym kontrolom stanu technicznego wykonywanym przez odpowiednio wykwalifikowane osoby. Sprawdźmy, jakie rodzaje kontroli należy wykonywać i gdzie szukać dokładnych informacji na ten temat.

Czytaj więcej...

trzy otwarte książki grzbietami do góry

Kiedy należy założyć Książkę Obiektu Budowlanego?

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. książka obiektu budowlanego powinna być założona w dniu przekazania obiektu do użytkowania i systematycznie prowadzona przez cały okres jego eksploatacji. Załącznik do Rozporządzenia zawiera wzór, jak powinna wyglądać książka. Jaki ma format, czym powinna się charakteryzować i jakie najważniejsze wpisy obejmuje?

Czytaj więcej...