maskmask

Blog

książka obiektu budowlanego

Co grozi za brak Książki Obiektu Budowlanego?

W Polsce, Książka Obiektu Budowlanego stanowi istotny element dokumentacji budynków i innych obiektów budowlanych. Brak tego dokumentu może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych oraz finansowych. W niniejszym artykule omówimy kluczowe aspekty związanych z brakiem Książki Obiektu Budowlanego oraz ich wpływ na właścicieli nieruchomości.

Czytaj więcej...

pomiar elektryczny w pomieszczeniach zagrożonych pomiarem

Jak przeprowadzać pomiary elektryczne w pomieszczeniach zagrożonych pożarem?

Pomiary elektryczne w pomieszczeniach zagrożonych pożarem wymagają szczególnej uwagi i stosowania odpowiednich procedur, aby zapewnić bezpieczeństwo osób wykonujących pomiary oraz ochronę mienia. W artykule omówione zostaną kluczowe zasady przeprowadzania takich pomiarów oraz narzędzia niezbędne do ich realizacji.

Czytaj więcej...

inspektor nadzoru budowlanego

Za co odpowiada nadzór budowlany?

Nadzór budowlany to instytucja, której zadaniem jest kontrola i dbałość o prawidłowy przebieg procesu budowlanego. W poniższym artykule przyjrzymy się bliżej jego funkcjom oraz omówimy znaczenie przeglądów obiektów budowlanych.

Czytaj więcej...

okablowanie biurowe

Jakie normy muszą spełniać kable w instalacjach budynków biurowych?

W dzisiejszych czasach, kiedy technologia odgrywa znaczącą rolę w codziennym funkcjonowaniu biurowców, bezpieczeństwo elektryczne staje się kluczowym aspektem. Kablówki instalacyjne pełnią kluczową rolę w dostarczaniu energii, dlatego tak ważne jest, aby spełniały one odpowiednie normy. W tym artykule dowiesz się, jakie normy muszą być przestrzegane w przypadku kabli w instalacjach budynków biurowych.

Czytaj więcej...

przegląd instalacji

W jakich wypadkach przegląd techniczny wybranych instalacji nie zostanie zaakceptowany?

Przegląd techniczny to kluczowy krok w utrzymaniu bezpieczeństwa i efektywności obiektów budowlanych. W tym artykule przyjrzymy się sytuacjom, w których przegląd techniczny wybranych instalacji może nie zostać zaakceptowany.

Czytaj więcej...

ciąg kominowy

Jak sprawdza się drożność ciągów kominowych?

Właściwe funkcjonowanie ciągów kominowych jest niezwykle istotne dla bezpieczeństwa i efektywności obiektów budowlanych. Dlatego regularne sprawdzanie ich drożności jest niezbędne.

Czytaj więcej...

instalacja odgromowa

Jakie normy bezpieczeństwa musi spełniać instalacja odgromowa?

Systemy ochrony odgromowej zapewniają bezpieczeństwo ludzi, budynków i innych konstrukcji. Muszą jednak spełniać określone normy, aby były skuteczne i niezawodne. W niniejszym artykule omówiono znaczenie systemów ochrony odgromowej, ich elementy składowe oraz podstawowe standardy.

Czytaj więcej...

rampa z poręczą ze stali nierdzewnej ze znakiem niepełnosprawności

Jakie normy muszą spełniać ułatwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych?

Osoby z niepełnosprawnościami borykają się na co dzień z różnymi wyzwaniami. Trudności w poruszaniu się sprawiają, że z pozoru proste czynności mogą okazać się niekiedy niemal niemożliwe do zrealizowania. Z tego względu projektowanie budynków zgodnie ze standardami dostępności to zupełna podstawa. Jakimi zasadami należy się kierować?

Czytaj więcej...

budynek publiczny

Jakie warunki techniczne muszą spełniać budynki użyteczności publicznej?

Czy właściciel lub zarządca nieruchomości, która jest budynkiem użyteczności publicznej, powinien znać szczegółowo warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie? Czy musi zapoznać się z aktami dotyczącymi przeglądów technicznych budynków? - W naszym wpisie postaramy się w prosty sposób wyjaśnić, dlaczego właściciel lub zarządca nieruchomości wcale nie musi być specjalistą od Prawa budowlanego.

Czytaj więcej...

miernik elektryczności

Jakie firmy dokonują pomiarów instalacji elektrycznej w budynkach?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami obowiązek zapewnienia dorocznych przeglądów oraz pomiarów elektrycznych budynków spoczywa na właścicielu lub zarządcy obiektu. Jednostka odpowiedzialna musi zadbać o to, by okresowej kontroli – zgodnie z ustawą Prawo budowlane – dokonały osoby, które mają do tego odpowiednie uprawnienia. W praktyce trzeba więc znaleźć firmę, która dysponuje wykwalifikowaną kadrą elektryków.

Czytaj więcej...