maskmask

Blog

ksiazka-budowla

Dla jakich budynków należy założyć książkę obiektu budowlanego i kto może ją prowadzić?

Księga obiektu budowlanego to nic innego jak dokument, w którym zapisuje się przeprowadzane badania oraz gromadzi informacje na temat dokonywanych kontroli stanu technicznego budynku. W książce obiektu budowlanego znajdą się również informacje na temat remontów i dokonywanych prac, mających na celu przebudowę obiektu budowlanego. Ponadto księga służy do systematycznego dokumentowania wszystkich czynności i decyzji mających znaczenie dla utrzymania stanu technicznego obiektu budowlanego. Jej wzór określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1134). Sprawdź, kto powinien ją założyć. Dla jakich budynków prowadzenie książki jest wymogiem koniecznym?

Czytaj więcej...

przeglądy budowlane

Okresowe przeglądy budowlane - dlaczego są tak ważne?

To właściciel lub zarządca budynku musi zadbać o jego bezpieczeństwo i odpowiedni stan techniczny. Prawo nakłada na te osoby obowiązek zlecania okresowych przeglądów budowlanych. Dlaczego ich regularne wykonywanie jest tak ważne i co może grozić za niedopełnienie tego obowiązku? Tym zajmiemy się w dzisiejszym wpisie.

Czytaj więcej...

uprawnienia budowlane

Jakie należy mieć uprawnienia, aby przeprowadzać przeglądy obiektów budowlanych?

Przeglądy obiektów budowlanych mają na celu podniesienie bezpieczeństwa ich użytkowania. Ich przebieg dokładnie opisują przepisy Prawa Budowlanego, które są co kilka lat nowelizowane. Obecnie obowiązek wykonania przeglądów spoczywa na zarządcy danej nieruchomości. Ma on zadbać o to, by budynek był nie tylko bezpieczny, ale też estetyczny i przyjazny środowisku. Kto może przeprowadzać okresowe przeglądy? Na to pytanie odpowiemy w dzisiejszym wpisie.

Czytaj więcej...

kontrole

Co wchodzi w zakres przeglądu obiektów wielkopowierzchniowych?

Prawo budowlane nakłada na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego obowiązek przeprowadzania jego okresowych kontroli. W przypadku większości budynków powinny one przechodzić kontrole okresowe co rok i co pięć lat. Jednak obiekty wielkopowierzchniowe podlegają większemu rygorowi – w nich oprócz kontroli co pięć lat, przeprowadza się okresowe kontrole co pół roku. Co wchodzi w ich zakres?

Czytaj więcej...

budynkow

Przegląd obiektów wielkopowierzchniowych - kiedy należy go wykonać?

Obiekty wielkopowierzchniowe, ze względu na swoje gabaryty, wymagają specjalnego nadzoru podczas użytkowania. Art. 62 ustawy Prawo Budowlane nakłada na ich właścicieli (lub zarządców) obowiązek ich regularnej kontroli. Budynki wielkopowierzchniowe (czyli te, których powierzchnia zabudowy przekracza 2000 m2 i inne obiekty budowlane, o powierzchni dachu powyżej 1000 m2) muszą przejść okresowe kontrole dwa razy do roku: do 31 maja i do 30 listopada.

Czytaj więcej...

przeglad

Przeglądy budowlane - kto je przeprowadza i jak często?

Do przeprowadzenia kontroli budowlanej zobowiązany jest właściciel lub zarządca budynku. Celem przeglądu jest sprawdzenie stanu technicznego budynku oraz funkcjonujących w nim instalacji. Od kilku lat obowiązek kontroli został rozszerzony na zagadnienia związane z oddziaływaniem warunków atmosferycznych na różne części budynku, co może również wpływać na bezpieczeństwo przebywania w nim. 

Czytaj więcej...

przeglądów technicznych budynków

Jakie dokumenty regulują kwestie przeglądów technicznych budynków?

Każdy zarządca oraz właściciel budynku wielorodzinnego, czy też domu jednorodzinnego ma obowiązek przeprowadzania regularnych kontroli technicznych budynku. Obowiązek ten wynika z konieczności dbałości o stan budynku, który nie powinien narażać jego mieszkańców i użytkowników na niebezpieczeństwo. Sprawdzamy, jakie dokumenty regulują kwestie związane z wykonywaniem przeglądów technicznych budynkówTo spora podpowiedź, gdzie należy zajrzeć w poszukiwaniu informacji.

Czytaj więcej...

inspekcje budowlane

Jakie są konsekwencje za pominięcie obowiązkowgo przeglądu technicznego budynku?

Weryfikacja jakości technicznej budynku jest obligatoryjna i regulowana normami prawnymi. Obowiązek ten leży po stronie właściciela obiektu, który powinien przestrzegać terminów oraz zadbać o odpowiednie kontrole, warunkowane specyfiką danej nieruchomości. W zależności od parametrów budynku, obecnych w nim instalacji oraz jego przeznaczenia, kontrola może obejmować różne elementy i być odpowiednio rozszerzona. Co jednak dzieje się, gdy obowiązek ten zostanie zignorowany? Jakie konsekwencje pominięcia przeglądu technicznego mogą grozić właścicielowi?

Czytaj więcej...

książka obiektu budowlanego

Kilka wskazówek, jak prawidłowo prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego

Nieposiadanie książki obiektu budowlanego może zakończyć się grzywną. Jej prowadzenie jest uregulowane prawnie, odpowiedzialność za książkę leży po stronie właściciela lub zarządcy nieruchomości. Jak więc, zgodnie z wymogami, systematycznie prowadzić książkę obiektu budowlanego? Co powinno się w niej zawierać? I na co przy sporządzaniu wpisów powinniśmy zwracać uwagę?

Czytaj więcej...

książka obiektu budowlanego

Co to jest Książka Obiektu Budowlanego?

Do prowadzenia książki obiektu budowlanego obowiązany jest właściciel lub zarządca nieruchomości. Zasady jej prowadzenia są uregulowane prawnie, a wzór książki znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Co więc kryje się pod nazwą: książka obiektu budowlanego? I na czym polegają jej systematyczne uzupełnienia?

Czytaj więcej...