maskmask

Kiedy wymagana jest kontrola stanu technicznego obiektu?

Zgodnie z obowiązującą w Polsce ustawą Prawo budowlane, odpowiedzialność za utrzymanie obiektu budowlanego we właściwym stanie ponosi właściciel lub zarządca obiektu. Obiekty budowlane muszą być poddawane okresowym i doraźnym kontrolom stanu technicznego wykonywanym przez odpowiednio wykwalifikowane osoby. Sprawdźmy, jakie rodzaje kontroli należy wykonywać i gdzie szukać dokładnych informacji na ten temat.

Kontrole, których wykonanie powinien zapewnić właściciel lub zarządca obiektu budowlanego

Wszystkie rodzaje kontroli, które musi zapewnić właściciel lub zarządca obiektu budowlanego, są wypunktowane w państwowych regulacjach. Te, które są ważne dla osób odpowiedzialnych za stan technicznych niemal wszystkich obiektów, to przede wszystkim kontrola okresowa wykonywana raz w roku, kontrola okresowa wykonywana raz na pięć lat oraz wszelkie kontrole dotyczące wszelkich instalacji i przewodów kominowych. 

Jak właściwie zadbać o zapewnienie kontroli stanu technicznego obiektu?

Lista wymaganych kontroli jest obszerna, a dokładny opis poszczególnych punktów znajdziemy na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Łatwo się w tym jednak pogubić, przepisy i akty prawne są rozbudowane i zawiłe, dlatego właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych zaleca się nawiązanie współpracy z firmą, która oferuje profesjonalne przeglądy budowlane w formie kompleksowych usług wraz z prowadzeniem Książki Obiektu Budowlanego. Przeglądy techniczne budynków przebiegają wówczas według ściśle ustalonych zasad. Po wykonaniu przeglądu właściciel lub zarządca obiektu otrzymuje protokół, który powinien zostać dołączony do wspomnianej Książki. Przeglądów dokonują osoby z odpowiednimi uprawnieniami, które mogą dokładnie wyklarować w razie wątpliwości, co wskazuje protokół.