maskmask

 

Przegląd półroczny budynku

Przegląd półroczny budynku jest usługą, która dotyczy budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych, których powierzchnia dachu wynosi ponad 1000 m2. Obowiązek przeprowadzenia przeglądu półrocznego budynku wynika z przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. W zakresie półrocznej kontroli stanu technicznego budynków obowiązują terminy ustawowe, zgodnie z którymi przeglądy te powinny zostać przeprowadzone do 31 maja oraz do 30 listopada. Oferujemy wykonanie kompleksowych przeglądów półrocznych budynków, potwierdzonych stosownymi protokołami. W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do skontaktowania się z nami!

Zawiadomienie o przeprowadzonym przeglądzie półrocznym budynku

Istotnym wymogiem ustawowym jest dostarczenie do organu nadzoru budowlanego pisemnego zawiadomienia o przeprowadzonym przeglądzie półrocznym budynku. Obowiązek ten spoczywa na osobie, która przeprowadziła kontrolę stanu technicznego budynku. Nasza firma specjalizuje się w przeprowadzaniu profesjonalnych przeglądów półrocznych budynków, a także przeglądów rocznych obiektów budowlanych, które obejmują elementy obiektów budowlanych narażonych na czynniki atmosferyczne i eksploatacyjne, a także instalacje i urządzenia, których użytkowanie związane jest z ochroną środowiska oraz instalacje gazowe i przewody kominowe. Wykonujemy również kontrole budynków, wymagane co pięć lat, jak również sprawdzenia doraźne. Zapraszamy do nawiązania z nami współpracy!