maskmask

Czym jest i jakie zadania spełnia Project Monitor?

Kontrola i monitorowanie przebiegu wszelkiego rodzaju przedsięwzięć deweloperskich kojarzy nam się przede wszystkim z działaniami ze strony inwestora. To oczywiste, bo przecież to budującemu właśnie zależy na sprawnym przebiegu etapów kolejnych działań. Jednak w przypadku wielu przedsięwzięć solidny nadzór jest także w interesie banku. Project Monitor to umowna nazwa usług firmy zewnętrznej, która zajmuje się kontrolą i monitorowanie prac dewelopera dla banku.

Project Monitor – umowna nazwa „bankowego inspektora nadzoru”

W naszej ustawie Prawo budowlane i innych aktach, przepisach, normach itd. nie znajdziemy definicji, czym jest Project Monitor, a w branżowych publikacjach (nieruchomości, deweloperka, budownictwo) możemy się spotkać z różnymi określeniami. Naszym zdaniem Project Monitor najlepiej i najprościej opisać tak: Project Monitorem nazywamy firmę zewnętrzną, która dla banku zajmuje się monitorowaniem kolejnych etapów prac dewelopera. To „bankowy inspektor nadzoru”, który zawarł z nim umowę. Umowa może być także trójstronna – dołącza do niej wówczas deweloper.

Zadania Project Monitora i ich cel

Zadania Project Monitora są ściśle określone w umowie zawartej z bankiem. To przede wszystkim weryfikacja przeznaczenia środków na dane cele. Jeśli np. deweloper będzie odbierał od banku zaciągnięty kredyt etapami i konkretne wypłaty według umowy mają być przeznaczane na dane cele, Project Monitor sprawdzi dla banku, czy tak rzeczywiście się dzieje. Główny cel jest jeden: bank chce kontrolować i monitorować, co dzieje się z jego pieniędzmi, by w razie nieprawidłowości móc właściwie zareagować. Project Monitor może sprawdzać, czy kolejne etapy prac zostały zakończone – robi to na podstawie dziennika budowy, dokumentacji rzeczowo-finansowej, a także wizji lokalnej.

Kontynuacja współpracy z deweloperem po zakończeniu inwestycji

Można zapytać, czy deweloper chętnie podpisuje trójstronną umowę i pozwala na wgląd w swoje wyciągi i wszelkie inne dokumenty? - Project Monitor może w przyszłości objąć dla niego prowadzenie książki obiektu budowlanego, prowadzić przeglądy techniczne budynków dla dewelopera i świadczyć różne inne cenne usługi. Współpraca między trzema stronami – Project Monitorem, bankiem i deweloperem – jest z założenia bardziej płynna i rokuje lepiej, więc dlaczego nie?