maskmask

Jakie normy bezpieczeństwa musi spełniać instalacja odgromowa?

Systemy ochrony odgromowej zapewniają bezpieczeństwo ludzi, budynków i innych konstrukcji. Muszą jednak spełniać określone normy, aby były skuteczne i niezawodne. W niniejszym artykule omówiono znaczenie systemów ochrony odgromowej, ich elementy składowe oraz podstawowe standardy.

Dlaczego systemy ochrony odgromowej są tak ważne?

Pioruny są jedną z najpotężniejszych sił natury i mogą spowodować znaczne uszkodzenia budynków. Ich uderzenia wywołują pożary, przerwy w dostawie prądu, a nawet niekiedy zagrażają życiu. W celu ochrony przed tymi zjawiskami stosuje się systemy ochrony odgromowej, które odwracają energię uderzenia pioruna od budynku. Są zaprojektowane tak, aby zapewnić przekierowanie energii z uderzenia pioruna do ziemi, nie powodując żadnych szkód.

Aby mieć pewność co do skuteczności systemu, należy go regularnie kontrolować. Mowa tu oczywiście o pomiarze elektrycznym budynku. Zgodnie z przepisami prawa, powinien być wykonywany co najmniej raz na 5 lat w ramach przeglądu obiektu. Wówczas kontroluje się stan jednej z najważniejszych części piorunochronu, czyli uziomy instalacji.

Elementy systemu ochrony odgromowej i ich normy

W Polsce wszystkie systemy ochrony odgromowej muszą spełniać pewne normy bezpieczeństwa określone przez przepisy krajowe. Te standardy obejmują wymagania dotyczące przewodów odprowadzających, elektrod uziemiających, ograniczników przepięć i przewodów łączących.

Zaciski powietrzne muszą być wykonane z materiałów niekorodujących, takich jak stal nierdzewna lub miedź, i muszą być w stanie wytrzymać wysokie temperatury spowodowane uderzeniami pioruna. Przewody odprowadzające powinny z kolei cechować się wystarczającą pojemnością, aby bezpiecznie odprowadzić do ziemi duże ilości energii powstałe w wyniku uderzenia.