maskmask

Jakie normy muszą spełniać ułatwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych?

Osoby z niepełnosprawnościami borykają się na co dzień z różnymi wyzwaniami. Trudności w poruszaniu się sprawiają, że z pozoru proste czynności mogą okazać się niekiedy niemal niemożliwe do zrealizowania. Z tego względu projektowanie budynków zgodnie ze standardami dostępności to zupełna podstawa. Jakimi zasadami należy się kierować?

Projektowanie budynku bez barier – podstawowe założenia

Na wstępie należy wyraźnie zaznaczyć, że lista norm związanych z dostępnością budynków dla osób z niepełnosprawnościami jest bardzo długa. Nie sposób więc wymienić wszystkie z nich. Warto jednak przyjrzeć się najważniejszym regułom, które są niejako fundamentem dla dalszych zasad. Wykonując przeglądy obiektów budowlanych, zauważamy jednak, że współcześnie zdecydowana większość nieruchomości urzeczywistnia omawiane normy.

Wśród najważniejszych ułatwień dostępu należy wskazać odpowiednio przemyślane ciągi komunikacyjne. Chodzi tu przede wszystkim o ich szerokość, która powinna wynosić co najmniej 120 centymetrów. Ważne jest, aby zadbać o tzw. przestrzenie manewrowe. Wówczas osoba poruszająca się na wózku bez trudu obróci się o 180 stopni.

W budynkach piętrowych nie może zabraknąć windy lub podnośnika. Warto mieć na uwadze, że kabina dźwigu musi mieć odpowiednie wymiary. Zupełne minimum to 1,1 m na 1,4 m. Co istotne, schody również powinny być właściwie dostosowane. Chodzi przede wszystkim o wyprofilowanie stopni. Nie mogą one powodować zahaczania stóp podczas wchodzenia lub schodzenia. W przypadku, gdy schody prowadzą na wysokość min. 0,5 m, konieczne jest zamontowanie poręczy.

Duże znaczenie ma również nawierzchnia podłóg. Przede wszystkim, jej materiał musi być antypoślizgowy. W przypadku zastosowania dywanów lub wykładzin należy pamiętać o ich przymocowaniu.