maskmask

Kiedy należy założyć Książkę Obiektu Budowlanego?

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. książka obiektu budowlanego powinna być założona w dniu przekazania obiektu do użytkowania i systematycznie prowadzona przez cały okres jego eksploatacji. Załącznik do Rozporządzenia zawiera wzór, jak powinna wyglądać książka. Jaki ma format, czym powinna się charakteryzować i jakie najważniejsze wpisy obejmuje?

Format i charakterystyka książki obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego powinna mieć format A4 i być wykonana w sposób trwały. Powinna być solidna, by mogła być przydatna do użytkowania jak najdłużej w czasie użytkowania obiektu. Trzeba przy tym zaznaczyć, że w przypadku wypełnienia całej książki zakłada się kolejny tom. Strony książki muszą być zabezpieczone w sposób chroniący przed ich usunięciem lub wymianą, powinny być ponumerowane. Rozporządzenie, o którym napisaliśmy we wstępie, opisuje dokładnie, co obejmują wpisy do książki (we wzorze mamy dokładny spis treści, tablice do uzupełnienia, wykazy protokołów itd.). W skrócie: to podstawowe dane identyfikujące obiekt, dane ogólne o obiekcie wraz z wykazem dokumentacji, plan sytuacyjny obiektu oraz protokoły badań, przeprowadzonych remontów i przebudowy obiektu, które określa ustawa Prawo budowlane.

Prowadzenie książki obiektu budowlanego jako usługa dla właścicieli i zarządców

Zgodnie z Prawem budowlanym prowadzenie książki obiektu budowlanego to obowiązek należący do właściciela lub zarządcy. Wymaga to znajomości przepisów i wytycznych, wiedzy na temat sposobu przygotowywania dokumentacji zgodnie wg wzorów, a przy tym czasu i systematyczności. Wychodząc naprzeciw potrzebom właścicieli i zarządców budynków oferujemy kompleksowe usługi – od pomocy przy założeniu książki po usługowe prowadzenie książki obiektu budowlanego. Zadbamy o to, by w dokumentacji znajdowały się wszystkie potrzebne elementy i będziemy uzupełniać je o kolejne wpisy, mając na uwadze wszystkie wytyczne uwzględnione w Rozporządzeniu oraz ustawie Prawo budowlane.