maskmask

Blog

rampa z poręczą ze stali nierdzewnej ze znakiem niepełnosprawności

Jakie normy muszą spełniać ułatwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych?

Osoby z niepełnosprawnościami borykają się na co dzień z różnymi wyzwaniami. Trudności w poruszaniu się sprawiają, że z pozoru proste czynności mogą okazać się niekiedy niemal niemożliwe do zrealizowania. Z tego względu projektowanie budynków zgodnie ze standardami dostępności to zupełna podstawa. Jakimi zasadami należy się kierować?

Czytaj więcej...

budynek publiczny

Jakie warunki techniczne muszą spełniać budynki użyteczności publicznej?

Czy właściciel lub zarządca nieruchomości, która jest budynkiem użyteczności publicznej, powinien znać szczegółowo warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie? Czy musi zapoznać się z aktami dotyczącymi przeglądów technicznych budynków? - W naszym wpisie postaramy się w prosty sposób wyjaśnić, dlaczego właściciel lub zarządca nieruchomości wcale nie musi być specjalistą od Prawa budowlanego.

Czytaj więcej...

miernik elektryczności

Jakie firmy dokonują pomiarów instalacji elektrycznej w budynkach?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami obowiązek zapewnienia dorocznych przeglądów oraz pomiarów elektrycznych budynków spoczywa na właścicielu lub zarządcy obiektu. Jednostka odpowiedzialna musi zadbać o to, by okresowej kontroli – zgodnie z ustawą Prawo budowlane – dokonały osoby, które mają do tego odpowiednie uprawnienia. W praktyce trzeba więc znaleźć firmę, która dysponuje wykwalifikowaną kadrą elektryków.

Czytaj więcej...

biały dom z garażem

Jakie budynki muszą mieć założoną Książkę Obiektu Budowlanego?

Książka Obiektu Budowlanego jest dokumentem, w którym zapisywane są najważniejsze informacje dotyczące eksploatacji obiektu. Obowiązek prowadzenia Książki spoczywa na właścicielu lub zarządcy zgodnie z Prawem budowlanym. Właściciel może powierzyć administrowanie dokumentem firmie, która oferuje takie usługi. W naszym wpisie przyjrzymy się, jakie budynki muszą mieć założoną Książkę Obiektu Budowlanego i czym jest ona uzupełniana.

Czytaj więcej...

technik sprawdzający klimatyzację

Kiedy wymagana jest kontrola stanu technicznego obiektu?

Zgodnie z obowiązującą w Polsce ustawą Prawo budowlane, odpowiedzialność za utrzymanie obiektu budowlanego we właściwym stanie ponosi właściciel lub zarządca obiektu. Obiekty budowlane muszą być poddawane okresowym i doraźnym kontrolom stanu technicznego wykonywanym przez odpowiednio wykwalifikowane osoby. Sprawdźmy, jakie rodzaje kontroli należy wykonywać i gdzie szukać dokładnych informacji na ten temat.

Czytaj więcej...

trzy otwarte książki grzbietami do góry

Kiedy należy założyć Książkę Obiektu Budowlanego?

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. książka obiektu budowlanego powinna być założona w dniu przekazania obiektu do użytkowania i systematycznie prowadzona przez cały okres jego eksploatacji. Załącznik do Rozporządzenia zawiera wzór, jak powinna wyglądać książka. Jaki ma format, czym powinna się charakteryzować i jakie najważniejsze wpisy obejmuje?

Czytaj więcej...

praca

Czym jest i jakie zadania spełnia Project Monitor?

Kontrola i monitorowanie przebiegu wszelkiego rodzaju przedsięwzięć deweloperskich kojarzy nam się przede wszystkim z działaniami ze strony inwestora. To oczywiste, bo przecież to budującemu właśnie zależy na sprawnym przebiegu etapów kolejnych działań. Jednak w przypadku wielu przedsięwzięć solidny nadzór jest także w interesie banku. Project Monitor to umowna nazwa usług firmy zewnętrznej, która zajmuje się kontrolą i monitorowanie prac dewelopera dla banku.

Czytaj więcej...

przepisy prawa

Jakie akty prawne regulują obowiązek pomiarów instalacji elektrycznych w obiektach?

Obowiązek pomiarów instalacji elektrycznych w obiektach w Polsce reguluje ustawa Prawo budowlane. W naszym artykule przyjrzymy się bliżej, co dokładnie wskazuje ten akt normatywny. Przyjrzyjmy się okresowym kontrolom stanu technicznego obiektu budowlanego, instalacji i przewodów, kwestii pomiarów elektrycznych i dodatkowym oględzinom w wymaganych sytuacjach.

Czytaj więcej...

bezpieczniki

Na czym polega i dlaczego obowiązkowym jest przeprowadzenie przeglądu okresowego instalacji w budynkach?

Każdy obiekt budowlany musi być utrzymywany w odpowiednim stanie technicznym tak, by nie zagrażał swoim użytkownikom ani osobom czy rzeczom znajdującym się w jego pobliżu. Jedną z powinności właściciela lub zarządcy domu bądź budynku użytkowego jest zadbanie o terminowe przeprowadzenie obowiązkowego przeglądu, a w jego ramach także przeglądu instalacji. Przekonajmy się, jaka powinna być częstotliwość takich sprawdzeń i co wykonuje się w ich ramach.

Czytaj więcej...

przegląd gazowej instalacji

Ile jest czasu na naprawę usterek wykrytych w trakcie przeglądu okresowego?

Dobry stan techniczny budynku stanowi swego rodzaju gwarancję, że jego eksploatacja jest w pełni bezpieczna i nie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia poważniejszych usterek zagrażających życiu, zdrowiu lub mieniu użytkowników. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przeglądy budowlane muszą się odbywać cyklicznie, a ich przeprowadzanie należy zlecać osobom, które dysponują odpowiednimi uprawnieniami. Przyjrzyjmy się bliżej kwestiom związanym z przeglądami okresowymi i zobaczmy, w jakim trybie usuwa się stwierdzone podczas nich nieprawidłowości.

Czytaj więcej...