maskmask

Jakie dokumenty regulują kwestie przeglądów technicznych budynków?

Każdy zarządca oraz właściciel budynku wielorodzinnego, czy też domu jednorodzinnego ma obowiązek przeprowadzania regularnych kontroli technicznych budynku. Obowiązek ten wynika z konieczności dbałości o stan budynku, który nie powinien narażać jego mieszkańców i użytkowników na niebezpieczeństwo. Sprawdzamy, jakie dokumenty regulują kwestie związane z wykonywaniem przeglądów technicznych budynkówTo spora podpowiedź, gdzie należy zajrzeć w poszukiwaniu informacji.

Prawo budowlane - najważniejszy dokument regulujący kwestię przeglądów

Prawo budowlane jest naczelnym dokumentem, który nakłada na właścicieli oraz zarządców obiektów budowlanych zakres obowiązków. Polegają one przede wszystkim na konieczności utrzymania budynku w odpowiednim stanie technicznym oraz estetycznym. Wypełniania tych obowiązków ma na celu niedopuszczenie do pogorszenia stanu obiektu - w tym celu dba się o sprawność techniczną, bezpieczeństwo konstrukcji, użytkowanie pożarowe, a także odpowiednią izolację.

Żeby na bieżąco kontrolować stan użyteczności takiego obiektu, przeprowadzane są przeglądy budowlane, których zakres oraz przebieg również normalizują zapisy prawa budowlanego. To właśnie tam należy zajrzeć w pierwszej kolejności, zanim zlecimy przeglądy budowlane w budynku.  

Zakres technicznych przeglądów budowlanych

Przeglądy budowlane muszą być wykonywane przez specjalistów z branży budowlanej, którzy oprócz posiadania specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, mają również odpowiednie uprawnienia. Podczas kontroli, badają oni przede wszystkim techniczne kwestie użytkowania budynku - dotyczy to przede wszystkim kontroli konstrukcji, a także wszystkich instalacji w budynku.