maskmask

Jakim kontrolom okresowym podlegają budynki?

Stan techniczny budynku ma duże znaczenie dla stabilności jego konstrukcji oraz powstawania ewentualnych zagrożeń dla jego użytkowników. Dla zapewnienia bezpieczeństwa liczy się również kondycja zamontowanych w nim instalacji, zwłaszcza elektrycznych i gazowych, a także wentylacyjnych i kominowych. W wyższych obiektach wyposażonych w windy istotne będzie ponadto ich prawidłowe działanie. Dla potwierdzenia, że wszystkie elementy kluczowe dla poprawnego funkcjonowania obiektu nie wymagają interwencji, przeprowadza się cykliczne przeglądy techniczne budynków. Przyjrzyjmy się, jakie są ich rodzaje i co obejmują.

Przegląd roczny budynku

Podstawową czynnością sprawdzającą stan techniczny obiektu jest obowiązkowy coroczny przegląd budynku, który powinien być zlecony przez właściciela lub administratora, a wykonany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. W ramach przeglądu rocznego sprawdza się stan elementów wystawionych na działanie czynników zewnętrznych – pokrycia dachowego, elewacji, systemu odprowadzania wody opadowej, a także balkonów, tarasów czy daszków. Kontrolowany jest również stan instalacji mających znaczenie dla bezpieczeństwa eksploatacji obiektu. Wśród nich znajdzie się przegląd systemu wentylacyjnego, zamontowanej instalacji gazowej, a także kominów dymowych, o ile są one wykorzystywane. W przypadku budynków o powierzchni użytkowej wynoszącej 2 tysiące m2 albo mających dach o powierzchni większej niż 1 tysiąc m2 kontrole są konieczne dwa razy do roku. Pierwsza z nich musi nastąpić przed końcem maja, a druga przed końcem listopada.

Przegląd pięcioletni budynku

Raz na pięć lat budynek jest poddawany dodatkowej kontroli, w ramach której sprawdzana jest również estetyka obiektu oraz jego bezpośrednie otoczenie. Poza czynnościami realizowanymi podczas przeglądu rocznego dodatkowo sprawdzana jest instalacja odgromowa, a także instalacja elektryczna, co wiąże się z koniecznością wykonania odpowiednich pomiarów, m.in. rezystencji izolacji, poprawnego działania wyłącznika różnicowo-prądowego oraz wyłączników nadmiarowo-prądowych, a także ciągłości przewodów. Stan techniczny pozostałych urządzeń i instalacji zamontowanych w budynkach jest wykonywany w cyklach uzależnionych od ich rodzaju oraz obowiązujących w tym zakresie regulacji.