maskmask

Okresowe przeglądy budowlane - dlaczego są tak ważne?

To właściciel lub zarządca budynku musi zadbać o jego bezpieczeństwo i odpowiedni stan techniczny. Prawo nakłada na te osoby obowiązek zlecania okresowych przeglądów budowlanych. Dlaczego ich regularne wykonywanie jest tak ważne i co może grozić za niedopełnienie tego obowiązku? Tym zajmiemy się w dzisiejszym wpisie.

Po pierwsze: bezpieczeństwo

Okresowe przeglądy konstrukcji i instalacji mają na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa osobom, które przebywają w budynku lub jego okolicy. Dzięki nim udaje się uniknąć katastrof budowlanych i mniejszych wypadków. Regularne przeglądy budowlane umożliwiają utrzymanie budynku w dobrej kondycji. Fachowcy szybko znajdują nawet drobne i niepozorne usterki, które potencjalnie mogłyby prowadzić do poważnych awarii. Zlecenie przeglądu i wykonanie drobnych napraw jest dla właściciela o wiele bardziej ekonomicznym rozwiązaniem niż np. usuwanie skutków zalania lub pożaru.

Brak przeglądu – konsekwencje

Zaniedbanie obowiązku dokonywania okresowych przeglądów stanu technicznego budynków może mieć też znaczne skutki finansowe. W przypadku kontroli, na właściciela lub zarządcę budynku zostanie nałożona wysoka kara. Właściciel, który zapomni dopilnować daty obowiązkowego przeglądu budynku, musi liczyć się również z tym, że w razie jego uszkodzenia może nie otrzymać odszkodowania od ubezpieczyciela. Firmy ubezpieczeniowe wypłacają świadczenia tylko wtedy, gdy właściciel regularnie kontrolował i dbał o stan techniczny budynku (czego dowodem jest dokument potwierdzający ostatni przegląd budowlany). W przypadku, gdy właściciel nie może dostarczyć potwierdzenia dokonania przeglądu, ubezpieczyciel ma pełne prawo odmówić wypłaty świadczenia. Właściciel budynku, oprócz kontroli okresowych, zobowiązany jest również do prowadzenia niezbędnych działań konserwacyjnych, napraw oraz remontów. Musi również pamiętać on o przeglądach roboczych w celu określenia stanu przygotowania budynku, urządzeń i instalacji, do użytkowania np. w okresie zimowym.