maskmask

Przegląd obiektów wielkopowierzchniowych - kiedy należy go wykonać?

Obiekty wielkopowierzchniowe, ze względu na swoje gabaryty, wymagają specjalnego nadzoru podczas użytkowania. Art. 62 ustawy Prawo Budowlane nakłada na ich właścicieli (lub zarządców) obowiązek ich regularnej kontroli. Budynki wielkopowierzchniowe (czyli te, których powierzchnia zabudowy przekracza 2000 m2 i inne obiekty budowlane, o powierzchni dachu powyżej 1000 m2) muszą przejść okresowe kontrole dwa razy do roku: do 31 maja i do 30 listopada.

Co jest kontrolowane?

Na czym dokładnie polegają przeglądy obiektów wielkopowierzchniowych? To nic innego jak dokładna ocena stanu technicznego wszystkich elementów budynku, w tym instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych czy też instalacji służących ochronie środowiska. W szczególności sprawdza się elementy narażone na działanie czynników atmosferycznych czy tych związanych z użytkowaniem danego obiektu. Osoba kontrolująca obiekt informuje nadzór budowlany o przeprowadzeniu przeglądu, a w razie nieprawidłowości dostarcza też kopię protokołu. Właściciel obiektu ma obowiązek usunąć usterki i niezgodności. Przeglądu obiektów wielkopowierzchniowych mają na celu zapobieganie narażaniu życia i zdrowia osób korzystających z nich.

Kto może przeprowadzić przegląd?

Kontrolę obiektu wielkopowierzchniowego mogą przeprowadzić tylko osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności i odpowiednim zakresie, potrzebne więc są uprawnienia bez ograniczeń. Zachęcamy do skorzystania w tym zakresie z naszych usług. Zatrudniamy wysokiej klasy fachowców, którzy wykonują zlecone kontrole rzetelnie, skrupulatnie i terminowo. Do protokołów załączamy kopie uprawnień inżynierów kontrolujących, protokół pokontrolny (wraz ze zdjęciami) możemy dostarczyć również w formie elektronicznej. Nasi fachowcy posiadają też uprawnienia do wykonywania obowiązkowych przeglądów pięcioletnich.